Artistes / Artists

Artistes (artists):

 1. William Kentridge
 2. Izibene Oñederra
 3. Simone Massi
 4. Pilar Marco
 5. Carlos Gomez Salamanca
 6. Isabel Herguera
 7. Pablo Fernandez Pujol
 8. Amparo Sard
 9. Nuria Gómez Gabriel
 10. Nelo Vinuesa
 11. Sandra Vasquez de la Horra
 12. Marcelo Víquez

Artistes activitats paral·leles:

 1. Pere Ginard
 2. Riccardo Massari “Spiritini”
 3. José Val del Omar
 4. GrocFilms

 

WILLIAM KENTRIDGE

kentridge drawing

William Kentridge és una de les figures més important dins del món de l’animació experimental. Aquest artista sud-africà conegut internacionalment pels seus dibuixos és també escenògraf i ha dirigit òpera, té una àmplia formació com a actor i l’any 2009 la revista Time el va incloure en la seva llista de les persones més influents del món. Va visitar Espanya recentment per recollir el Premi Penagos de Dibuix 2013 que concedeix la Fundació Mapfre i pel novembre la seva obra estarà present a Sota Terra.

William Kentridge is probably one of the most important artist in the world of experimental animation. This South African artist is internationally known for his drawings. He is also opera set designer, theater performer, and in 2009 the Time magazine included him in its list of the most influential people in the world. He visited Spain recently to collect Penagos Drawing Prize 2013 awarded by the Mapfre Foundation. His work in November will be at Sota Terra.

SIMONE MASSI

venice_film_fest_p

Simone Massi ha estat l’encarregat de dissenyar enguany el cartell del festival de cinema de Venècia. Amb només 44 anys, aquest artista italià ha participat en festivals de 59 països del món i ha guanyat 225 premis amb els seus treballs d’animació. Una labor artesanal que Massi realitza en solitari, fotograma a fotograma, en una vella casa de camp, lluny del món de l’espectacle i la cultura oficial. En aquesta edició, la poesia i la resistència de Massi també podrà gaudir-se a Sota Terra.

Simone Massi has been commissioned to design this year’s poster of the Venice Film Festival. With just 44 years, this Italian artist has participated in festivals in 59 countries and has won 225 awards for his animation work. A craft work, that Massi performs alone, frame by frame, in an old country house, away from the world of entertainment and official culture. In this edition, Massi’s poetry and resistance can also be enjoyed in Sota Terra.

PABLO FERNÁNDEZ PUJOL

pigman pablo fernadez pujol

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Sevilla, aquest artista andalús seguia una línia de treball més clàssica fins que, durant una residència a Alaró, una de les seves escultures va sofrir una metamorfosi i es va convertir en Pigman. Des de llavors, personatges estrambòtics i no carents d’humor com ara en Pigman, Ciberpájaro o Monkiman són els protagonistes dels seus curtmetratges rodats amb stop-motion. Pel novembre, Pablo Fernández Pujol tornarà a Mallorca per a participar en Sota Terra.

Bachelor of Fine Arts from the University of Seville, the Andalusian artist followed a more traditional line of work until, during an artist residency in Alaro, one of his sculptures underwent a metamorphosis and became Pigman. Since then, wacky and not lacking in humor personages like Pigman, Ciberpájaro or Monkiman are the protagonists of his short films in stop-motion. In November, Pablo Fernandez Pujol is returning to Mallorca to participate in Sota Terra.

NURIA GÓMEZ GABRIEL


Núria Gómez és fotógrafa i fundadora del segell editorial independent Ediciones del Martes. Després de formar-se com a Técnica Audiovisual Multimèdia a l’EMAV es va graduar en Art i Diseny a l’Escola Massana-UAB de Barcelona. Actualment està desenvolupant la seva línia de recerca acadèmica en torn a l’Audiovisual 2.0. Els seus treballs exploren els límits de la narració i del diseny i la noció postmoderna del reciclatge i es podrem veure pel novembre a Sota Terra.

Núria Gómez is a photographer and founder of the independent publishing house Ediciones del Martes. After her study as a Technical Audiovisual Media in EMAV graduated in Art and Design at the Escola Massana-UAB in Barcelona. She is currently developing her line of academic research on Audiovisual 2.0. Her work explores the boundaries of storytelling and design and the postmodern notion of recycling. It will be in November in Sota Terra.

CARLOS GÓMEZ SALAMANCA

Aquest artista plàstic colombià parteix de la pintura per a realitzar, fotograma a fotograma, curtmetratges d’animació amb una increïble força visual. Llicenciat en Arts Plàstiques (Pintura) per la Universitat de Bogotà, Gómez Salamanca va rebre l’any 2010 la beca del Fons de Cinematografia Nacional per a estudis d’Animació Experimental a la Universitat Pontifícia Javeriana. L’art colombiá també será present a Sota Terra.

This Colombian artist start with the painting to create, photogram by photogram, animation shorts with an incredible visual strength. Bachelor of Fine Arts (Painting) from the University of Bogota, Gómez Salamanca in 2010 received a grant from the National Fund for Cinematography for his studies of experimental animation at the University Pontificia Javeriana. Colombian art will also be on Sota Terra.

ISABEL HERGUERA 

Viatgera i exploradora nata, Isabel Herguera, nascuda al País Basc, ha viscut i treballat en llocs de cultures tan dispars com ara Alemanya, Estats Units, Mèxic, Xina o l’Índia. La seva recerca constant i el seu afany per experimentar es reflecteixen, indubtablement, en tots els seus treballs d’animació. Directora del 2002 al 2011 de l’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya a Lleida, i coordinadora del Laboratori d’Imatge en Moviment Arteleku, la seva obra viatja al novembre a Mallorca per formar part de Sota Terra.

Traveller and explorer, Isabel Herguera, was born in the Basque Country and has lived and worked in places with cultures as diverses as Germany, USA, Mexico, China or India. Her constant desire for search and experience is reflected undoubtedly in her animation work. Animac Director’s between 2002 and 2011 (International Animation Film Festival of Catalonia in Lleida), and coordinator of the Laboratory for Image in Movement Arteleku, her work travels to Mallorca in November to be involved in Sota Terra.

PILAR MARCO

fotograma 3Pilarmarco

Llicenciada en Belles Arts i especialitzada en il•lustració, aquesta jove artista combina l’animació experimental amb la il•lustració editorial. El seu treball com a animadora ha estat seleccionat en festivals com ara el Festival de Contracine de Madrid 2012, el Festival Transterritorial de Cine Under (Argentina), el Festival Internacional de Cinema Independent d’Elx o el Certamen Audiovisual de Cabra. Isable Marco va obtenir el Premi Junceda 2013 en la secció Futurs Creadors.

Bachelor of Fine Arts and specialized in illustration, this young artist combines the experimental animation with the editorial illustration. Her work in the animation has been selected at festivals like the Festival Contracine 2012 (Madrid), the Under Transterritorial Film Festival (Argentina), the International Independent Film Festival of Elche or the certamen Audiovisual of Cabra. Isabel Marco won the Prize Junceda 2013 for futur Creators.

IZIBENE OÑEDERRA

26542_I_hezurbektzak

Dibuixant, creadora i productora de curtmetratges, membre del col•lectiu MAPA d’experiències visuals extremes, professora d’animació, col•laboradora habitual de la premsa basca, IZIBENE OÑEDERRA va entrar trepitjant fort al món de l’animació experimental. El seu primer curtmetratge, Hezurbeltzak, va ser seleccionat en nombrosos festivals de tot el món. L’últim, Hotzanak, es va estrenar l’any 2013 al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Pel novembre visitarà Sota Terra.

Cartoonist, creator and producer of short films, a member of the collective MAP extreme visual experiences, professor of animation, a regular contributor to the Basque newspaper, Izibene Oñederra waded into the world of experimental animation. His first short film, Hezurbeltzak, was selected in many festivals around the world. The last, Hotzanak, premiered in 2013 at the Festival de Cine de San Sebastián. In November she will visit Sota Terra.

AMPARO SARD

amparo-sard-la-otra-museo-abc-informarte-es-02

L’obra de l’artista mallorquina es relaciona habitualment amb el dibuix. No obstant això, Amparo Sard també realitza instal•lacions, performances i vídeo. I, la cosa que més defineix el seu treball, aquestes imatges que surten a la superfície del paper perforat amb centenars, milers de punts realitzats amb diferents agulles. Pel novembre ens mostrarà les seves creacions dins del terreny de l’animació experimental a Sota Terra.

The work of the Mallorcan artist is usually related to the drawing. However, Amparo Sard also performs installations, performances and video. And what most defines their work, the images that come to the surface of the perforated paper with hundreds, thousands of points made with different needles. In November we will show their creations in the field of experimental animation at Sota Terra.

SANDRA VÁSQUEZ DE LA HORRA

07_Sandra_Vasquez

Artista xilena resident a Alemanya, el treball més conegut de Sandra Vásquez de la Horra són els seus dibuixos de carbonet i llapis sobre paper. En ells elabora els seus traumes i en ells reflecteix un món que no coneix però que li agradaria descobrir. El seu desig és establir un diàleg amb l’espectador, que el públic entri en aquest univers, que trobi la clau per interpretar els seus dibuixos i reaccioni. El riure, la sorpresa, la impressió, es despertaran també al novembre entre els visitants de Sota Terra.

Chilean artist living in Germany, the best known work of Sandra Vásquez de la Horra are her drawings with pencil on paper. She reproduces here her trauma and reflects a world that she does not know but she would like to discover. Her desire is to establish a dialogue with the viewer, that the audience comes into that universe, that the spectator finds the key to interpret her drawings and reacts. The laughter, surprise, emotion, also awaken in November the visitors from Sota Terra.

NELO VINUESA

Nelo Vinuesa crea en les seves animacions un univers molt particular que l’identifica immediatament. La seva obra conté elements de la pintura clàssica i de l’estètica dels primers videojocs arcade, del còmic i de l’animació tradicional. Així crea el seu propi segell. El treball inconfusible de Nelo Vinuesa podrà gaudir-se en la segona edició de Sota Terra.

Nelo Vinuesa creates a very particular universe in his animations that identifies immediately his work. It contains elements of the classical painting and the aesthetics of the first arcade video games, elements of the comics and the traditional animation. He creates his own label. The unmistakable Nelo Vinuesas’s work can be enjoyed in the second edition of Sota Terra.

MARCELO VIQUEZ

cocinera y puta

Marcelo Viquez és un artista multidisciplinar, passa amb naturalitat del dibuix a la instal·lació, el vídeo, animació, o el ready made. La seva mirada no fa concessions i el cinisme és converteix amb una eina utilitzada amb inteligència. L’àcid corrosiu den Marcelo Viquez ens mossegarà a Sota Terra.

Marcelo Viquez is a multidisciplinary artist, he naturally go from drawing to installation, video, animation, or ready made. His gaze did not make concessions and cynicism becomes a tool used with intelligence. His corrosive acid will bite us in Sota Terra’14.

2 pensaments sobre “Artistes / Artists

 1. Retroenllaç: Sota Terra torna a treure el cap per quedar-s’hi | 40PUTES

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s