Perquè venir? Why you should come?

Sota Terra té molts reptes doncs la seva intenció és convertir-se en una Mostra de referència mundial. I som tan ambiciosos perquè mostrem el millor i perquè estem ocupant un lloc que no existia prèviament. Sota Terra no és exactament un festival d’animació, ni és exactament una fira d’art, no està situada exactament al món de l’art ni al del cinema, però acull obres que vénen d’escultors, il·lustradors, dibuixants, cineastes, fotògrafs, comiquers , pintors, etc. Sota Terra és un mutant que intenta encaixar aportant qualitat, vitalitat, novetat, tradició, experimentació, etc. Sota Terra no té un lloc, un contenedor, evident per això s’expandeix com un virus intentant ocupar-ho tot.

En aquesta aventura hem embolicat a galeries d’art de referència, a un cinema diferent i reconegut a tot Europa i enguany a centres culturals tant institucionals, com privats o “underground”. Estem creant una xarxa Sota Terra que ocupa tot l’espectre cultural, que no distingeix entre pobres i rics, ni d’un costat o l’altre.

Si algun col·leccionista de, per exemple Zurich, vol veure i comprar animació experimental i obra física lligada a aquesta, el millor que pot fer és visitar-nos i a més tindrà l’oportunitat de veure-la al cinema, que és tot un espectacle.

Fran i Mario

Sota Terra has many challenges because its intention is to become a world renowned festival. Why are we that ambitious? because we show the best and we occupy a place that did not exist previously. Sota Terra is not exactly an animation festival or art fair, it is not located exactly in the art or the film world, but we host works from sculptors, illustrators, cartoonists, filmmakers, photographers, painters, etc. Sota Terra is a mutant who tries to fit providing quality, vitality, innovation, tradition, experimentation, etc. Sota Terra does not have an obvious container, that’s why it expands like a virus trying to hold it all.

In this adventure we wrapped four important art galleries, a cinema (recognized throughout Europe) and this year also institutional, private and “underground” cultural centers. We are creating a “Sota Terra net” that covers the entire spectrum of culture, which does not distinguish between rich and poor, or from one side or the other.

If an art collector, from Zurich for instance, wants to see and buy experimental animation or work related to it, the best thing to do is visit us and in addition have the opportunity to see it at the cinema, which is a show.