William Kentridge

WILLIAM KENTRIDGE serà la punta de llança del SOTA TERRA ’14, el gran mestre, referència pels artistes que utlitzen l’animació com a mitjà d’expressió. Tindrem obres seves a totes les galeries col·laboradores (Addaya, Altair, Fran Reus, Kewenig) que en certa manera introduiran i acompanyaran als altres artistes. WILLIAM KENTRIDGE un dels artistes més influents del món, que ha exposat en la majoria de centres expositius de referència del món (MOMA, MET, MACBA, TATE, LOUVRE…). Un honor per Sota Terra.

WILLIAM KENTRIDGE will spearhead SOTA TERRA ’14, the great master, the reference for the artists using animation as a means of expression. We will enjoy their work at our art galleries (Addaya, Altair, Fran Reus, Kewenig) introducing and accompanying, in some way, the other artists. WILLIAM KENTRIDGE is one of the most influential artists in the world, has exhibited in most benchmark exhibition centers in the world (MOMA, MET, MACBA, TATE, LOUVRE …). Is a real honor for Sota Terra.

Careta I Mostra d’animació experimental de Mallorca SOTA TERRA / Intro I Festival of experimental animation of Mallorca SOTA TERRA

Video: Careta SOTA TERRA

SOTA TERRA

SOTA TERRA

Versió inacabada de la careta de la Mostra SOTA TERRA.
Unfinished version of the intro for SOTA TERRA.

Métamorphoses du papillon – Trailer

Aquí teniu el primer tràiler de les animacions que podreu veure a SOTA TERRA! Métamorphoses du papillon. De Laboratorium, el laboratori visual format per l’Audrey Hepburn catalana (Laura Ginès) i “il capo” de la màfia animadora i experimental de l’Escola Massana, Pere Ginard.

Here’s the first trailer of animation that you’ll be able to see in SOTA TERRA! Metamorphoses du papillon. Laboratorium, the visual laboratory made by our catalan Audrey Hepburn (Laura Ginès) and “il capo” of the Mafia of the animation and experimentation of the Massana School, Pere Ginard.